13. november 2012 kobles vi til e-resept ordningen. 

Legen sender resepten elektronisk til en sentral database: Reseptformidleren. Herfra kan apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere, når pasienten oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Pasienten kan også bli bedt om å legitimere seg.

E-resept vil bidra til tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.