Dersom du trenger fraværsattest til videregående skole pga sykdom må du kontakte oss via SMS tjenesten eller på telefon, SAMME DAG som du blir syk.

Du vil da få tildelt en time.