NB! Vedrørende vår SMS tjeneste

Det er ingen egenbetaling for SMS-meldinger ved vårt kontor.

Fra 1. juli 2022 har det ikke vært egenbetaling for sms-meldinger hverken inngående eller utgående.

Informasjonen på hjemmesiden vil bli rettet opp.