Fra januar 2023 vil dr. Kathe Helland Holmås jobbe sammen med oss.

Hun er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring som fastlege.

Hun vil vikariere for både dr Brekke og dr Larsen.

Vi håper dette vil gjøre det lettere å få time hos oss. 

Hilsen legene Brekke og Larsen