Pasienter ved vårt kontor, som inngår i risikogruppene, vil få tilbud om vaksinering fra Bærum Kommune. Kommunen vil ta kontakt og opplyse om sted og tidspunkt for vaksinering.

Vi har foreløpig ikke noe informasjon om når vaksineringen forventes å starte opp.