Generelle råd: Følg med på fhi.no og helsenorge.no for informasjon og konkrete råd om Coronaviruset.

Dersom det er tvil om du skal testes, kan du ta kontakt her eller på telefon til legevakten 116117.

Er du syk med luftveisinfeksjon UTEN mistanke om Coronasmitte kan du ta kontakt med oss pr telefon eller på SMS.   IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET UTEN TIMEAVTALE.

Det vil være begrenset mulighet til rutinekontroll av blodprøver, vaksinering osv nå.

Det er mange som har fulgt opp rådet om å vaksinere seg mot lungebetennelse(pneumokokkvaksine). Dersom du har fått resept og skal få satt vaksinen, må du ringe for å avtale tidspunkt for dette. 

Skoleelever ved videregående skoler trenger ikke lenger legeerklæring ved sykdom. Dette gjelder ut året 2020.

Det er stor pågang på telefonen hos oss nå, så vi ber om forståelse for at ventetiden blir noe lengre.